split image half laptop and half blank
☎ 1-800-777-555
travel insurance background

ביטוח ביטול טיול לחו"ל מבית Trip Guaranty

חשוב להיות ערוכים מראש, כי לפעמים יש שינויים בתוכניות.
ביטוח ביטול טיול מכל סיבה מאפשר לך לבטל את מרכיבי החופשה עד הרגע האחרון ולקבל החזר כספי עבור הפסד ההוצאות שלך.

תנאי הרכישה:
ניתן לרכוש את הביטוח עד 14 ימים ממועד ההזמנה בתנאי שתאריך הנסיעה מעל 3 חודשים.
במקרים בהם תאריך הנסיעה פחות מ 3 חודשים ניתן לבטח עד 7 ימים ממועד רכישת ההזמנה ובתנאי שמועד הנסיעה מעל 15 ימים מרגע רכישת הפוליסה.

עיקרי תנאי הפוליסה:
ניתן לבטל את הטיסה עד 6 שעות לפני העלייה למטוס מישראל.
המבוטח יכול לבטל את הטיסה מכל סיבה שהיא ביוזמתו ולקבל החזר של 80% עבור השירותים שבוטחו ולא הוחזרו לו לאחר הביטול.
הביטוח מכסה רק ביטולים שהינם ביוזמת המבוטח. במידה והטיסה בוטלה לפני יוזמת הביטול של המבוטח, הביטוח לא יכסה את החזר ההוצאות.
(האחריות להחזירם תהיה על הגורם שביטל את הטיסה)